Ärendehantering för lönsam produktivitet

Att använda ett system för ärendehantering kan korta ner ledtider och effektivisera en organisation för att spara pengar, tid och energi. Ett ärendehanteringssystem stödjer administration av ärenden från det att de skapas till dess att de färdigställs och avslutas.


Effektivisera kontoret

Med ett ärendehanteringssystem effektiviserar man arbetsflödet och kan skapa automatiska processer som gör det enkelt för alla användare att göra rätt. ServiceCloud ger organisationer bättre kontroll genom att personal kan följa ärenden som är relevanta för deras arbete, se dess information och historik för vad som har utförts. Administratörer kan följa ärendets alla steg från en webbläsare, endå bättre är att även personalen kan arbeta direkt från alla enheter som har webbläsare utan krav på ytterligare hårdvara. Kontakta oss så kan vi tillsammans se hur vi kan öka produktiviteten på din organisation.

ServiceCloud

ServiceCloud är framtaget för att underlätta kommunikation, informationshantering och statistik vid service och reparationer av enheter…