Våra tjänster
Utforska våra produkter och tjänster

Miljörapport

Se hur många resor ni har gjort under ett år fördelat på bussar…

IWA

Verktyget ger användare möjlighet att utforska och kombinera tillgänglig trafik- och demografidata…

NTD

NTD ger snabb, enkel och interaktiv översikt av beställningsstyrd trafik. Systemet är anpassat f…

Traffic

Traffic integreras med befintliga system för trafikplanering, biljett och realtid för att visualisera…

ServiceCloud

ServiceCloud är framtaget för att underlätta kommunikation, informationshantering och statistik vid service och…

SOME

SOME är ett system som hjälper administratörer och utförare vid inventering och…

Ostendo

I Ostendo skapas uppsättningar av digitala skyltar efter behov, som område, plats eller…